شرایط دریافت خسارت

 اعلام مدارک خسارت شخص ثالث مالی :

– با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

– اعلام خسارت حداکثر ظرف ۵ روز؛

– اصل و کپی بیمه­ نامه شخص ثالث طرفین حادثه ؛

– یک عدد کوپن بیمه­ نامه شخص ثالث مقصر حادثه؛

– اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه؛

– سند مالکیت خودرو زیاندیده؛

– اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه؛

– بازدید کارشناسی بیمه گر از خودرو زیاندیده و در صورت لزوم از خودرو مقصر حادثه؛

در صورتیکه کروکی تنطیمی از نوع غیر سازشی باشد ، می بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی( پلیس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)، عندالزوم گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عندالزوم رأی محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعب پرداخت خسارت ارائه گردد.

–  بدون گزارش مقامات انتظامی

پرداخت خسارت بدون ارائه گزارش مقامات انتظامی حداکثر تا سقف تعهد بیمه­ نامه ، منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته در زمان حادثه ، برای طرفین حادثه و دارا بودن گواهینامه مجاز توسط رانندگان مقصر و زیاندیده می باشد . همچنین حضور وسایل نقلیه طرفین حادثه در محل شعبه خسارت جهت بازدید کارشناس این شرکت و تایید حادثه الزامی است .

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

– اعلام خسارت در اسرع وقت و بلافاصله بعد از تصادف؛

– اصل وکپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه؛

– یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه؛

– اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه؛

اعلام مدارک خسارت شخص ثالث جانی:

– حوادث منجر به جراحات بدنی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث منجر به جراحات بدنی عبارتند از:

  • اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز ؛
  • گزارشهای مقامات انتظامی؛
  • اوراق بازجویی طرفین حادثه؛
  • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی (در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛
  • کپی شناسنامه مصدومین؛
  • مشخصات کامل مصدومین؛
  • مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی؛
  • کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات؛
  • رای نهایی دادگاه در صورت صدور؛

– حوادث منجر به فوت

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حوادث منجر به فوت عبارتند از:

  •  گزارش­های مقامات انتظامی ؛
  •  مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه
  •  ایراد خسارت در حوادث و تصادفات
  •  با گزارش مقامات انتظامی
  •  مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:
  • اوراق بازجویی طرفین حادثه ؛
  • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی ( در صورت لزوم)  و نظریه کارشناس رسمی دادگستری؛
  • کپی شناسنامه باطل شده متوفی؛
  • مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن؛
  • گواهی حصر وراث؛
  • قیم­نامه در صورت داشتن صغیر؛
  • کپی شناسنامه تمام ورثه؛
  • رأی نهایی دادگاه در صورت صدور. (البته امکان دریافت خسارت بدون رأی دادگاه و بصورت توافقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد).
  • زیاندیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن رأی ابلاغی خود را به بیمه­گر اعلام نماید. عدم مراجعه زیاندیده یا مقصر ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه­گر نخواهد شد.

– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو؛

– اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه؛

– اصل و کپی کارت و سند خودرو؛

– اصل کروکی ( گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)؛

– ارائه معرفی نامه از شرکت های لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو؛

– بیمه­ گذار مکلف است از عدم سازش یا اعلام خسارت به مقصر حادثه در تصادف خودداری نماید؛

  •  هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.
  •  بدون گزارش مقامات انتظامی

در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند به شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو؛

– اصل و کپی گواهی نامه راننده خودرو در هنگام حادثه؛

– اصل و کپی کارت خودرو؛

– اعلام خسارت در اسرع وقت ؛

– بازدید از محل حادثه حسب مورد توسط کارشناس بیمه­ گر؛

وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنکه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت خسارت به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

– گزارش مقامات انتظامی با درج نوع لوازم سرقت شده؛

– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو؛

– اصل و کپی کارت و سند خودرو؛

– ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو؛

وقوع سرقت کلی خودرو

بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت کلی خودرو، سریعاً موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت، جهت تشکیل پرونده به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

– اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو؛

– اصل و کپی کارت و سند خودرو؛

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و دریافت خسارت آتش سوزی :

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

۱- مطلع نمودن بیمه گر از وقوع حادثه بلافاصله پس از اطلاع ،حداکثر ظرف مدت ۵روز

۲- اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت درموقع حادثه یا بعد از وقوع آن حادثه و حتی المقدور با هماهنگی بیمه گر

۳- عدم تغییردرمورد اموال بیمه شده بدون اجازه بیمه ­گر و یا هرگونه تغییر در جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم به نحوی که ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان دچار اشکال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم در جهت نجات و یا کاهش خسارت با رعایت منافع عمومی که بصلاح و مورد تأیید کارشناسان باشد، بلامانع خواهد بود.

۴- اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول واموال غیرمنقول به تفکیک به بیمه گر و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال قبل از حادثه به گونه­ ای که امکان تعیین تخصص کارشناس و یا کارشناسان اعزامی برای بیمه­ گر قابل تشخیص باشد.

۵- اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به بیمه­ گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی

۶- اخذ گزارش سازمان آتش نشانی محل حادثه و ارسال برای بیمه­ گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی

۷- عدم سازش و اعلام رضایت به مقصرین حادثه بدون اطلاع و آگاهی بیمه­ گر در مواقعی که وقوع حادثه توسط اشخاص ثالث ایجاد شده باشد.

اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و دریافت خسارت باربری :

الف-  محمولات صادراتی – وارداتی:

– اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

– بارنامه

– فاکتور خرید

– صورت بسته بندی

– گواهی مبداء

– راه نامه C.M.R در حمل های زمینی

– تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا

– قبوض انبار گمرکی

– صورت مجلس گمرکی یا بندری

– گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)

– گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)

– گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)

– برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین

ب- محمولات حمل و نقل داخلی :

– اعلام خسارت به موقع بیمه گذار

– بارنامه

– فاکنور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده

– گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه

– صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

ج- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

– اعلام خسارت بموقع بیمه گذار

– گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه

– گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه

– گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه

– پروانه ثبت و بهره برداری

– گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی

– گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی

– آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء

 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت  عمر و حوادث

الف ) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های خسارت عمر و حوادث گروهی :

مدارک مشترک :

  1. آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده
  2. کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت بیمه شده )
  3. گزارش حادثه (انتظامی/ تأمین اجتماعی / محلی)
  4. گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه (اگر حادثه یا فوت ناشی از تصادف رانندگی باشد)
  5. مدارک پزشکی روز حادثه

* در صورت فوت بیمه شده

۱- جواز دفن(کپی برابر اصل)

۲-تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

۳- خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

* در صورت بروز نقص عضو ناشی از حادثه

۱- رادیو گرافی از عضو صدمه دیده

۲- تکمیل فرم گواهی پزشک معالج به انضمام مدارک پزشکی مربوطه

* در صورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱- اصل صورتحسابهای هزینه های انجام شده

۲-گزارش پزشک معالج مبنی بر علت صدمه و معالجات انجام شده

ب ) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های خسارت عمر و حوادث انفرادی :

مدارک مشترک:

  1. اصل بیمه نامه حوادث انفرادی
  2. کپی شناسنامه بیمه شده(صفحه اول/کل صفحات باطل شده در صورت فوت بیمه شده )
  3. گزارش حادثه (انتظامی/ محلی)
  4. گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (در صورت حادثه رانندگی)
  5. مدارک پزشکی متناسب با پوششهای بیمه نامه در زمان وقوع حادثه

* در صورت فوت بیمه شده

۱- جواز دفن (کپی برابر اصل)

۲- تمام صفحات شناسنامه باطل شده  (کپی برابر اصل)

۳- خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

۴-گواهی انحصار وراثت متناسب با سرمایه در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه وراث قانونی قید گردیده باشد.

۵- شناسنامه های ذینفع و یا وراث قانونی (با توجه به شرایط بیمه نامه)

*نقص عضو ناشی از حادثه

۱- رادیو گرافی از عضو صدمه دیده

۲-گواهی پزشک معالج مبنی بر ختم درمان و میزان عوارض دائم باقی مانده و یا نظریه نهائی پزشکی قانونی

*هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

۱- ارسال اصل صورتحساب  هزینه های انجام شده

۲- گزارش پزشک معالج مبنی بر علت بستری و معالجات انجام شده

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت بیمه درمان

الف ) خدمات تشخیصی :

مانند: سونوگرافی ، اسکن ، آندوسکوپی ، تست ورزش نوار عصب عضله

۱- اصل فاکتور یا صورتحساب ( کپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است )

۲- دستور پزشک معالج ( در صورتیکه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نکرده باشد )

۳- کپی گزارش ( جواب )‌سونوگرافی ، MRI ،آندوسکوپی و. . .

ب) جراحی های مجاز سرپائی ، لیزرتراپی و شکستگی ها :

۱- اصل گواهی پزشک مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذکرنام بیمار و تاریخ مراجعه

۲- عکس رادیو گرافی در مورد شکستگی ها

ج) هزینه های بیمارستانی :

الف ) بیمارستانهای خصوصی

۱- اصل صورتحساب بیمارستان با مهروامضاء حسابداری (مالی) وگواهی مبلغ پرداخت شده توسط بیمار

۲- اصل کلیه مدارک بیمارستانی مانندشرح عمل جراحی ،گواهی بیهوشی ،گواهی ویزیت ها ،نسخ دارویی

آزمایشگاه و…(درصورتیکه بیمه شده به بیمارستان طرف قرارداد با بیمه گراول مراجعه کرده باشد به عبارت

دیگر ازدفترچه بیمه خود برای بستری استفاده کرده باشد کپی برابراصل این مدارک قابل قبول می باشد)

ب ) بیمارستانهای دولتی

۱- اصل صورتحساب بیمارستان ممهور به مهرحسابداری وگواهی مبلغ پرداختی توسط بیمار

۲- کپی خلاصه پرونده یا شرح عمل

تبصره : در صورتیکه بیمه شده به بیمارستانهای خصوصی غیر طرف قرارداد با سازمانهای بیمه گر پایه مراجعه کرده و تمایل داشته باشد سهم این سازمانها (تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، ارتش) را دریافت کند ابتدا باید مدارک بیمارستانی را به سازمانهای ذکر شده ارائه داده درنهایت کپی برابر اصل مدارک به همراه کپی چک صادر شده رابه این شرکت ارسال نماید . بدیهی است درصورت ارسال مدارک بیمارستانی به این شرکت و صدور چک بازپس گرفتن مدارک جهت ارائه به سازمانهای بیمه گر پایه امکان پذیر نمی باشد.

مدارک لازم جهت صدور معرفی نامه بیمارستانی جهت بیمه شدگان :

۱-معرفی نامه شرکت بیمه گذار مبنی بر اشتغال بیمه شده

۲- نسخه پزشک متخصص مبنی بر بستری شدن در بیمارستانهای طرف قرارداد با ذکر علت بستری

۳-کپی کارت درمان تکمیلی و دفترچه بیمه

۴- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزینه زایمان)

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت بیمه عمرانفرادی

همانطور که می‌دانید پرداخت خسارت یکی از مهمترین موضوعات از نظر مشتریان در صنعت بیمه است. این اهمیت در بیمه های عمر انفرادی به جهت ارتباط این بیمه‌نامه‌ها با جان افراد از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از آنجائیکه پرداخت به موقع و صحیح خسارت مستلزم داشتن اطلاعات و مدارک کامل است، از شما نمایندگان و همکاران محترم خواهشمند است در صورت وقوع هر یک از خسارت‌های مشمول بیمه‌نامه نسبت به اعلام به موقع و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهند. این مدارک عبارتند از:

مدارک مشترک :

۱- اصل بیمه‌نامه و دفترچه‌های اقساط

۲- کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده

در صورتی که پرونده خسارت مربوط به فوت بیمه‌شده باشد :

۱- اعلام خسارت توسط بیمه‌گذار یا ذینفع بیمه‌ای

۲- جواز دفن (کپی برابر اصل)

۳- خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل)

۴- کپی کل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

۵- فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه استفاده‌کنندگان (در صورتیکه ذینفع وراث قانونی باشند گواهی انحصار وراثت متناسب با سرمایه بیمه )

۷- در صورت فوت بر اثر حادثه علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز موردنیاز است :

۱/ مشروح گزارش حادثه (انتظامی/محلی)

۲/ گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه (درصورت حادثه رانندگی)

در صورتی که پرونده خسارت مربوط به بیمه تکمیلی بیماریهای خاص باشد :

۱- درخواست کتبی اعلام خسارت توسط بیمه شده

۲- ارسال اصل کلیه مدارک پزشکی

۳- گزارش پزشک معالج در خصوص نوع بیماری و درمان صورت گرفته

در صورتی که پرونده مربوط به استفاده از پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کار افتادگی کلی و دائم باشد :

۱- درخواست کتبی اعلام خسارت توسط بیمه شده

۲- تکمیل فرم گواهی پزشک معالج طبق نمونه پیوست

۳- مدارک پزشکی در ارتباط با نوع صدمه و یا بیماری

مدارک لازم جهت پرداخت هزینه درمانی بیمه شدگان شرکت بیمه پاسارگاد

  •  هزینه های پاراکلینیکی :

– اصل قبض مرکز درمانی با درج تاریخ و ممهور به مهر مرکز درمانی

– کپی دستور پزشک در خصوص انجام کار با درج تاریخ و ممهور به مهر پزشک معالج (یا کپی گزارش مربوط )

  •  هزینه های بیمارستانی  :

– اصل صورتحساب بیمارستان به همراه صورت ریز خدمات ارائه شده توسط قسمتهای مختلف آن ( از جمله  آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه  و … ) ممهور به مهر بیمارستان

– کپی پرونده پزشکی بیمار (  از جمله گزارش بیهوشی، شرح عمل ، شرح حال بیمار ، خلاصه پرونده و … )

  •  هزینه های دندانپزشکی :

– اصل نسخه دندانپزشک با درج تاریخ ، مبلغ و شرح کامل کارهای انجام شده  با ذکر شماره دندان ممهور به مهر دندانپزشک

– عکس رادیولوژی دندان ( PA ) جهت درمان ریشه ها ، کشیدن دندان و ایمپلنت و برای موارد ارتودنسی رادیولوژی فک (OPG)

  •  هزینه ویزیت :

اصل نسخه پزشک که در آن  تاریخ ، نام و نام خانوادگی بیمار ومبلغ دریافتی بابت ویزیت توسط پزشک درج و ممهور به مهر پزشک ( یا مرکز درمانی) باشد .

  •  هزینه دارو   :

اصل نسخه پزشک حاوی نام و نام خانوادگی بیمار ( یا برگه دوم  دفترچه درمانی بیمه شده ) که در آن تاریخ و اقلام دارویی درج شده و ممهور به مهر پزشک باشد و مبلغ دریافتی بابت هر دارو توسط داروخانه در آن درج و مهمور به  مهر داروخانه  نیز باشد .

مدارک لازم برای پرداخت خسارت درمان مسافرتی خارج از کشور :

۱ – اصل بیمه نامه

۲ – اصل گذرنامه (به منظور رؤیت توسط واحد مربوطه)

۳ – رونوشت از صفحات گذرنامه (صفحه اول، صفحات مربوط به ویزا، صفحه ورود و خروج به کشور مبدأ و مقصد)

۴ – اصل نسخه پزشک و صورت حساب های پرداختی

۵ – تکمیل فرم دریافت خسارت

فرم اعلام خسارت درمان مسافرتی کمک رسان (SOS)

با توجه به اینکه در انواع بیمه های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه گذار (که می بایست طبق قوانین جاری کشور مقصر شناخته شود تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه نامه در پوشش بیمه قرار می گیرد؛ لذا بیمه گذار می بایست حداقل موارد زیر را بلافاصله انجام دهد :

۱-    به محض اطلاع از هرگونه حادثه و ادعا علیه خود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج (۵) روز از تاریخ حادثه به صورت کتبی به بیمه پاسارگاد اعلام نماید.

۲-    شرح حادثه و ادعا علیه خود را به تفصیل و کتباً به بیمه پاسارگاد اظهار نماید.

۳-    به لحاظ اینکه تشخیص مسئولیت و تعیین مقصر در حادثه می بایست مبتنی بر قوانین باشد و این موضوع مستلزم بررسی های کارشناسی است، لذا بیمه گذار می بایست تعیین مقصر را موکول به کارشناسی نماید و شرح حادثه را اظهار و از قبول و اقرار به مسئولیت خودداری نماید.

۴-    کلیه مدارک و مستندات موجود و همچنین اقداماتی که ممکن است توسط مقامات انتظامی و قضائی و غیره هنگام حادثه انجام شده باشد در اختیار بیمه پاسارگاد قرار دهد.

۵-    از سازش با زیان دیده بدون اطلاع بیمه گر خودداری نماید.

۶-     چنانچه در روند رسیدگی حسب مورد به مدارک و مستندات دیگری نیاز باشد؛ بیمه گر مراتب را جهت تهیه و ارائه آن ها اطلاع خواهد داد.

۷-    در صورت شکایت زیان دیده، بیمه گذار می بایست مدارک مربوط از جمله برگ ابلاغ شکایت، احضاریه و غیره و همچنین آراء مراجع قضائی را بلافاصله به بیمه گر ارائه نماید.

با کارشناسان اعزامی بیمه پاسارگاد هنگام بازدید و بررسی خسارت همکاری نماید.

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و مقاطعه کاری از طرف بیمه گذار انجام شود:

۱- بلافاصله به وسیله تلفن و یا فاکس و متعاقباً به وسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد.

۲- تمام اقداماتی را که برای وی امکان دارد به منظور جلوگیری از گسترش دامنه زیان و خسارت به عمل آورد.

۳-وضع قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کرده و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.

۴- کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در دسترس او قرار دهد.

۵- در صورت فقدان یا خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت یا شکستن حرز، مقامات انتظامی را مطلع سازید.

۶- بیمه گر مسئول جبران خسارت یا مسئولیتی که ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده شده باشد، نخواهد بود.